Nowa strona IKW / ikw.uni.lodz.pl

Na stronie m.in. informacje na temat zapisów na specjalizacje i zajęcia do wyboru.

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)
Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)